SOSYAL BİLGİLER DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

“Sosyal Bilgiler dersinin amacı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.”


Bireylere toplumsal kişilik kazandırmayı hedefleyen Sosyal Bilgiler dersi, İlköğretim 5. ve 6. sınıflarda okutulan temel derslerdendir. Sosyal bilgiler dersinde günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz birçok bilgiyi, tarihimizi, yaşadığımız çevreyi, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını öğreniriz.

·       Sosyal Bilgiler dersinin konularının öğrenimi kolaydır. Ancak öğrendiklerimiz kolaylıkla unutulmaktadır. Bu nedenle konular belirli aralıklarla tekrar edilmelidir.

·       Öncelikle konu ve bu konularla ilgili temel kavramlar öğrenilmeli, örnek sorular daha sonra çözülmelidir. Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir. Konu tam öğrenilmeden soru çözülürse, yapılan yanlışlar moralinizi bozabilir.

·       Vatandaşlıkla ilgili konulara çalışırken (Demokrasinin Serüveni, Yaşayan Demokrasi gibi) mutlaka günlük yaşantınızla bağlantılar kurun. Konuları günlük yaşantınızla ilişkilendirin. Çünkü bu derste öğrendikleriniz, aslında günlük yaşantınızın her alanında okulda, evde, sokakta, televizyonda, vb. gördüklerinizin bir benzeridir.

·       Konuları çalışıp, testleri çözdükten sonra hangi konudan eksiğiniz olduğunu belirlemeli ve bu      eksikliği gidermek için gayret etmeliyiz. Eksikliklerimizi giderme konusunda mutlaka öğretmenlerimizden de yardım istemeliyiz.

·       Tarih konularına çalışırken, tarihi eğlenceli hale getirmek yahut tarihi olayları hikayeleştiren kişilerin kitaplarını okumak fayda sağlayabilir. Tarihi olaylar neden - sonuç ilişkisine dayanır. Bundan dolayı bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir Ders kitaplarından ziyade, özel olarak hazırlanmış kitaplar tercih edilebilir. Ders kitapları konuları lineer şekilde anlatırken, konuyu tafsilatıyla anlatan ve anlaşılmayı sağlayan kitapları tercih edebilirsiniz. Yine aynı şekilde, tarihi konularla ilgili hikayeler, romanlar okumak da tarih konularını anlamakta fayda sağlayabilir. Bununla beraber, tarih atlasları gibi, olayları haritalar üzerinde gösteren eğitim araç gereçleri de kalıcı öğrenmeyi sağlayabilir.

·       Coğrafya konularına çalışırken atlas kullanmayı ihmal etmeyin. Atlaslar, coğrafya konusunda size önemli ipuçları vereceklerdir. Atlaslarda bulunan görseller, hafızanızda daha iyi yer tutacak ve o konuyla alakalı görsel imgeler oluşturmanıza ve daha sonra tekrar hatırlamanıza faydalı olacaklardır. Yine, grafiklerden de yararlanmayı ihmal etmemelisiniz. Grafikleri düzgün okuyabilirseniz o konunun anlatmak istediklerini daha iyi anlayabilirsiniz.

·       Kavram haritası oluşturun. Kavram haritaları bir konuyla alakalı başlıkları çıkarmanıza ve o konunun alt maddelerini tespit etmenize yardımcı olur. Hangi başlığın hangi konuyla alakalı olduğunu çizerek öğrenebilirsiniz. Bunu yaparken şu adımları izlemelisiniz. Öncelikle, ana konunun başlığı sayfanın orta yerine yazılır. Sonra, o başlıkla alakalı alt başlıklar çizgiler çekilerek yan taraflara yazılır. Her bir madde için bir çizgi çekip yazacağınız başlığı o madde ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede hangi konunun hangi konuyla alakalı olduğunu hem görürsünüz hem de çizerek çalıştığınız için öğrenmeyi kalıcı hale getirebilirsiniz.

·       Not tutmak da önemli konulardan bir tanesidir. Konular çalışılırken önemli yerlerin altı çizilmeli, not alınmalıdır. Olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır. Tamamen sizin stilinize göre, konuları not tutarak çalışmak hem okuduğunuz, hem dinlediğiniz hem de yazdığınız için öğrenmeyi kalıcı hale getirecektir.
Tarihi olayları düz bir şekilde okumak yerine hayal ederek, kendinizi orada düşünerek dinler ya da okursanız bu, öğrenmenizde faydalı olabilir.

·       Soyut dersleri somutlaştırmak kalıcı öğrenmeyi sağlayan en önemli adımdır. Eğer, sosyal bilgiler gibi soyut anlatımda bulunulan ve tamamen ezber olan derslerde başarılı olamıyorsanız, bu dersleri somutlaştırmak, elle tutulur gözle görülür bir hale getirmek öğrenmenizde kalıcılık sağlayacaktır.

Pınar ESİN 

KARAMÜRSEL BİREY KOLEJİ

Sosyal Bilgiler-Coğrafya Öğretmeni