Öğrencilerimiz, 9. sınıftan itibaren İngilizce ve Almanca dillerinde Cumartesi programı dahil 20 saat yabancı dil eğitimi alırlar. Böylece öğrencilerimizin, İngilizce ve Almanca dillerinde kendilerini sosyal ve akademik ortamda rahatlıkla ifade edebilecekleri uluslararası dil yeterliliğine sahip olmalarını hedefleriz.

Öğrencilerimizin kendilerine en uygun İngilizce seviye sınıflarında müfredatla ilişkilendirilen yoğun İngilizce eğitimiyle yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp, aynı zamanda ikinci dilleriyle düşünebilmelerini ve Dünya ile iletişimlerini güçlendirebilmeyi amaçlar; dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamındaki iletişim süreçlerinde en iyiye ulaşmasını sağlarız.

Yabancı Dil ders içeriklerimiz ve ders programlarımızla müfredata uygun biçimde 5 ayrı dil öğrenme yetisini geliştirmeyi hedefleriz. Öğrencilerimizin‘Okuduğunu Anlama, Yazma, Duyduğunu Anlama, Sözlü İfade ve Karşılıklı Konuşma’alanlarında  tam yetkinliğe kavuşmasını hedefleyen çalışmaları, Ana dili İngilizce olan öğretmenler (Native Speakers) ile yürütülen Skills dersleri, Active Learn Online Platformu, RollPlay Skills ve münazaralarla öğrencilerimizin  kullandıkları uluslararası düzeyde ders kitapları ve yenilikçi eğitim teknolojileriyle destekleyerek uygularız.

Karamürsel Birey Koleji’nde öğrencilerimizin,

-İkinci dillerine karşı olumlu bir tutum ve bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı,

-İlgi duydukları alanlarda fikir sahibi olmalarını ve kendilerini İngilizce ifade edebilmelerini sağlamayı,

-Farklı ülkeleri, kültürleri, hayat biçimlerini ve bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını desteklemeyi,

-Ulusal ve uluslararası platformlardaki sosyal ve ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel sunumlarla özgüvenlerini geliştirmeyi,

-Yabancı dillerde kaleme alınmış edebiyat, müzik, tiyatro, sinema gibi sanat eserlerini takip ederek bundan zevk almalarını sağlamayı,

-Dünya çapında geçerliliği olan TOEFL, Cambridge ESOL Young Learners, KET, PET, FCE, IELTS gibi uluslararası sınavlara hazırlamayı ve başarılı kılmayı,

-Karamürsel Birey Koleji’nden mezun olduktan sonra yurtiçinde kabul edildikleri üniversitelerin hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilmelerini ve yurtdışında okuyabilmeleri için gereken tüm uluslararası sınavlarda yeterlilik gösterebilmelerini sağlamayı hedefleriz.