ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Okulun eğitim programı üç farklı akademik alanda (Fen Bilimleri-Matematik, Dil-Sosyal Bilimler, Sanat-Spor) ders konusuna göre düzenlenmiş bilgi ve beceriye duyulan gereksinim etrafında inşa edilmiştir.

Okulumuzda “İlerlemeci” yaklaşım esas alınmıştır. Uzman ve dinamik branş öğretmeni kadrosuyla öğrenciyi merkeze alan, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlerini proje, etkinlik ve sosyal aktivite tabanlı eğitim sistemi ile destekleyerek öğrenmeye ve gelişime katkı sağlayan, bir dünya insanı yetiştirmeyi hedefleyen eğitim programımızda;

• Öğrenme Stilleri Modeli

• Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı

• Çoklu Zekâ Yaklaşımı

• Beyin Temelli Öğrenme

• İlerlemeci Yaklaşım

modelleri birbirine entegre halde uygulanarak, çocuklarımızın araştırmacı ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi, eğitimi ve öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlıyoruz.


EĞİTİM PROGRAMIMIZ

• ÇİFT YABANCI DİL

• BİREYSEL VE SOSYAL GELİŞİM KULÜPLER

• REHBERLİK GELİŞİM SERVİSİ

• LİSELERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

• ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

• SOSYAL ETKİNLİKLER

• AKADEMİK DESTEK SAATLERİ

Ortaokulumuzda tüm ders müfredatları, BİREYİ Müfredat Politikası doğrultusunda ulusal ve uluslararası öğretim programları entegrasyonuyla hazırlanır.

Özellikle ilkokuldan ortaokula geçiş sınıf seviyesi olan 5.sınıf düzeyinde haftalık 14 saat ve 4 saat İngilizce olmak üzere toplam 18 saat yoğun bir dil eğitimi uygulaması mevcuttur.

Dil eğitimi uygulamalarına 8.sınıf seviyesine kadar ve İngilizce olarak yoğun bir şekilde devam edilerek, öğrencilerimiz dil eğitimi ve İngilizce dil eğitimi AB kriterleri dil standartlarına göre gerçekleşir ve dil eğitimi B1 seviyesinde tamamlarlar.

Özel BİREY Okulları olarak öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Bu doğrultuda alan derslerimiz, öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde ana dil kurallarına uyan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmelerine zemin hazırlamaktadır. “Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi” hedef alan derslerimiz, olumlu bir öğrenme ortamında bilginin kalıcılığına olanak verecek öğretim metotları, yöntem ve teknikler ile şekillendirilir.

Öğretim programlarımız okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısına uygun hale getirilerek uygulanmaktadır.


Bu doğrultuda dersler, akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra “tablet bilgisayarlar” gibi teknolojik ders materyalleriyle de zenginleştirme proje çalışmaları başlatılmıştır. Bu sayede öğrencilerin öğrenirken eğlenmeleri ve çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları planlanmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verilen okulumuzda öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre seçtikleri kulüplerde kişisel gelişimlerine destek olurken sosyal sorumluluk duygusu yüksek, estetik bilinç ve zevk kazanmış, yeniliklere açık birer dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedirler.

STEAM MODELİ

STEAM; dünya üzerinde uygulanan ve öğrencilerin gelişim sürecinde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarının senkronize gelişimlerini ön plana almış bir çerçevedir.

DÜŞÜNME BECERİLERİ

Yaratıcı Yazarlık, Eleştirel Düşünme Becerileri, Yaratıcı Sorun Çözme, Yaratıcı Drama, Duygusal Sosyal Beceriler, Oyun Teoremi ve Duyu Geliştirme Etkinlikleri gibi çalışmalarla derslerimizi destekliyoruz.

ZEKA GELİŞİM STRATEJİLERİ

Öğrencilerimizin ileriyi görme, sabır, rekabet, yenilgiyi hazmetme, merak dürtüsünü harekete geçirme, hızlı düşünme, çözüm stratejisi üretme ve karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız olmaktadır.

BİLİM LABORATUVARI

Elektronik Cihaz İncelemeleri, Mikrobiyolojik çalışmalar ve Deneysel etkinlikler yaparak öğrencilerimizin farkındalıklarını arttıracak çalışmalar yapılmaktadır.  

ROBOTİK KODLAMA

Robotik, Kodlama dersimiz ile öğrencilerimiz kodlamayı öğrenip robotları harekete geçirip geliştirmeyi öğrenmektedir.

SANAT ATÖLYESİ

Öğrencilerimiz bu derste Seramik (kil), Çizim ve Boyama tekniklerini öğrenerek estetik duyarlılıklarını geliştirmektedir. Ayrıca Ebru dersinde Rölyefli ve üç boyutlu çalışmalar öğrencilerimizin hayal gücünü desteklemektedir. Aynı zamanda öğrencilerin bilek kaslarının gelişmesine ve el-göz koordinasyonlarının kuvvetlenmesine yardım etmektedir.