Birey Koleji Ortaokulunda öğrencilerimizin akademik İngilizce’nin temellerini atması hedeflerken; günlük konuşma dilinin yanı sıra yazılı dili de ön planda tutarız. Öğrencilerimizin 5. sınıftan itibaren kendilerine en uygun İngilizce seviye sınıflarında müfredatla ilişkilendirilen yoğun İngilizce eğitimiyle yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp, aynı zamanda ikinci dilleriyle düşünebilmelerini ve Dünya ile iletişimlerini güçlendirebilmeyi amaçlarız.

 Öğrencilerimizin, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamındaki iletişim süreçlerinde en iyiye ulaşmasını amaçlarız. Birey koleji Ortaokulunda Yabancı Dil ders içeriklerimiz ve ders programlarımızla müfredata uygun biçimde 5 ayrı dil öğrenme yetisini geliştirmeyi hedefleriz. Öğrencilerimizin ‘Okuduğunu Anlama, Yazma, Duyduğunu Anlama, Sözlü İfade ve Karşılıklı Konuşma’alanlarında tam yetkinliğe kavuşmasını hedefleyen çalışmalar uygulamaktadır.