15 yıllık köklü geçmişimizle her bir öğrenciye bireysel gelişim ve kariyer odaklı eğitim vermeye “Özel Karamürsel Birey Koleji” olarak devam ediyoruz. Karamürsel Birey Koleji bireyin önce kendisini keşfetmesini hedefliyoruz. Eğitim Sistemimizi, başarıyı şansa bırakmadan şekillendirdik sizlerle hayata geçiriyoruz. 

Gücünü bireysel öğretim sisteminden alarak “kendi ayakları üzerinde” yürüyen; başarının nicelikle değil, kaliteli ve disiplinli çalışmayla elde edildiğine inanan; eğitim – öğretim ilkelerini “öğretmence” belirleyen ve hiçbir kaygıya kapılmadan ödünsüz uygulayan bir kuruluş.

Özel öğretimdeki standartları yükselterek “tam öğrenme” yöntemini bir model olarak ortaya koyan ve geliştiren; eğitim ve öğretimin klasik kalıplarını aşarak bireyselliği ve ilgiyi kurumsallaştıran; öğrenciyi ve veliyi yönlendirmede, durum ve olaylara “eğitimci” gözüyle bakarak rehberliğe çağdaş, güncel, gerçekçi ve işlevsel boyutlar kazandıran bir kurum.

Öğretmenliği, çağdaş yorumlarla ulusallıktan evrenselliğe uzanan Atatürkçü çizgide, profesyonel iş disiplini içinde, bir sanatçı titizliğiyle ele alan bir kuruluş. Bilgi’nin hiç kıskanılmadan paylaşılacak en yüce ve tek değer olduğunu özümseyen ve tüm öğretim kurumlarını bir büyük bütünün parçaları olarak gören; başarıyı, “birey, okul, aile ve çevre”nin katkılarıyla elde edilen kolektif bir sonuç olarak değerlendiren ve bu sonuçta aslan payının “birey”e ve “öğretmen”e ait olduğunu hem açık yüreklilik hem de saygı ve övünçle dile getiren bir kurum.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

"Fark eden, fark edilen, fark yaratan!" bireyler yetiştiriyoruz.

Karamürsel Birey Okulları olarak amacımız; kendi potansiyelinin farkında olan, kendi değerlerinin ve hedeflerinin bilincinde olan, davranışlarını değerlendirebilen, varlığını duyumsayan BİREY’ler yetiştirmektir.

 Başarı; sosyal, duygusal ve akademik alanda elde edildiğinde BİREYler kendilerini üretken ve mutlu hissederler. Bu nedenle en önemli hedeflerimizden biri de "Üretken ve Mutlu BİREYler" yetiştirmektir. 

 Diyoruz ki; BİREY olmanın yolu eğitimden, eğitimde başarının yolu BİREY'den geçer...