KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜNÜN hazırladığı kariyerime adım adım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


https://kocaeli.meb.gov.tr/www/kariyerime-adim-adim-projesi/icerik/1297

PROJENİN ADI

Projenin adı 'Kariyerime Adım Adım'dır.

PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel tüm ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, değer ve kişilik özelliklerini belirlemek ve uygun ortaöğretim kurumlarına yöneltilmelerini sağlamaktır.

PROJENİN KAPSAMI

Bu proje, 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim yılında, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel tüm ortaokullarda öğrenim gören öğrencileri yöneltmede; veli, öğretmen, rehber öğretmen ve yöneticilerin yapacağı işlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

PROJENİN UYGULAMA AŞAMASI

Kariyerime Adım Adım projesi kapsamında öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, değer ve kişilik özelliklerine uygun ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini sağlamak amacıyla Kocaeli ili genelinde ortaokul öğrenci ve velilerine uygulanmak üzere "Tercih Danışmanlığı" eğitim içerikleri oluşturulmuştur. Projenin amaçlarına ilişkin bilgi vermek ve eğitim içeriklerini paylaşmak üzere ilçeler bazında ortaokul ve lise okul müdürleri, ortaokul ve lise rehber öğretmenleriyle toplantılar yapılmıştır.