RESFEBE'nin Faydaları ;

  • Harfler, sayılar, renkler gibi kavramlara farklı açılardan bakmayı sağlar.
  • Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır.
  • Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir.
  • Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar.
  • Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır.
  • Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir.
  • Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar.