Biyoloji laboratuvarında öğrencilerimiz durgun sudaki mikroskobik canlılar ile yağrağın enine kesiti için preparat hazırlayıp mikroskopta incelediler.

Biyoloji laboratuvarında öğrencilerimiz durgun sudaki mikroskobik canlılar ile yağrağın enine kesiti için preparat hazırlayıp mikroskopta incelediler.