T.C

KARAMÜRSEL KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL KARAMÜRSEL BİREY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

2019-2023 STRATEJİK PLANI

 

 


 


Sunuş

Günümüzde eğitim anlayışı, çağın hızla değişen teknolojisiyle birlikte yeni bir boyut kazandı ve dinamizm, yaratıcılık, araştırma, üretkenlik ön plana çıktı. Öğrenci odaklı eğitim anlayışları, onun isteklerini, beklentilerini, hedeflerini, bireysel özelliklerini merkeze alan yöntemler tercih ediliyor. Liderlik anlayışı, ekip çalışmasına dayalı başarılar ve mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendiren yaklaşımlar benimseniyor. Değişimin gerektirdiği yeni yapılanmaları okul programlarımıza katmak amacıyla okulumuzda oluşturduğumuz stratejik çalışma planı doğrultusunda çalışmalar etkinlikler, projeler belirleyerek çalışanları “Biz” duygusu altında birleştirdik. Önce ekipler oluşturduk, okulumuzun fiziksel koşulları, avantajları ve dezavantajlarını belirledik ve bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek hedefler saptadık. Böylece okulumuzun sürekli iyileştirme yoluyla başarısını artıracak yeni açılımlar, hedefler belirlemiş olduk. Bu çalışmamızla öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştireceğine, verimliliğini artıracağına dolayısıyla okul başarısını artıracağına inanıyor ve OGYE Ekibi olarak Özel Karamürsel Birey Anadolu Lisesi 2019-2023 Okul Stratejik Planının yararlı olmasını diliyoruz.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi ’ne, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                   Muhsine HIŞIR

                                                                                                                                                                                    Okul Müdürü


İçindekiler

Sunuş. 3

İçindekiler. 4

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 5

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 6

Okulun Kısa Tanıtımı 6

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler. 7

PAYDAŞ ANALİZİ 12

Gelişim ve Sorun Alanları 21

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER. 24

MİSYONUMUZ: 24

VİZYONUMUZ: 25

TEMEL DEĞERLERİMİZ. 26

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER. 27

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM.. 27

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 29

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE. 33

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME. 35

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME. 35


BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

 

Üst Kurul Bilgileri

Ekip Bilgileri

Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

Muhsine HIŞIR

Okul Müdürü

Mehmet ÖZDEMİR

Müdür Yardımcısı

Deniz Ersoy Özler

İngilizce öğretmeni

Zeynep Türkol

Okul Aile Birliği

 


BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

 

Okulun Kısa Tanıtımı

Karamürsel ilçemizde birçok öğrencinin ilçe dışında özel okul ihtiyacı sebebiyle servislerle gidip gelmesi, velilerin ise özel okul hizmeti almak için çocuklarının kilometrelerce yol kat etmesini istemediklerini gözlemledik ve ilçemizin özel okul ihtiyacını giderme kararı aldık. Okulumuzun temelleri 2018 Nisan ayında atılmıştır. 6 derslikli, 1 laboratuvar, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 görsel sanatlar ve müzik dersliği ile yemekhane ve kantin hizmetlerini alabilecekleri bir okul alanı oluşturuldu. Okul binamız 2 katlıdır. 2. Katta Anadolu Lisesi öğrencilerine aittir. 1. Katta da ortaokul öğrencilerimiz eğitim almaktadır.

Eğitim-öğretime 17 Eylül 2018 eğitim-öğretim yılında 71 öğrencileri eğitime başlamıştır. Bireysel eğitim anlayışıyla her öğrenciye ulaşma hedefiyle başladığımız derslerimize, birebir takip, öğrenci-öğretmen iletişimi, veli-okul iletişimi sağlanarak güzel bir okul iklimi oluşturulmuştur.

Okulumuz Anadolu Lisesi olarak eğitim vermektedir. Akademik, yabancı dil, sosyal, kültürel ve sportif her alanda öğrencilerimizin gelişimini sağlama hedefiyle eğitim ve öğretim hizmeti vermekteyiz.

Bilgi 5 harfli’dir 4’ü ilgidir ilkesi ile başladığımız eğitim hayatımızda ülkemize faydalı birçok öğrenci kazandırmak hedefindeyiz. Mevcut şartların geliştirilip Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik de eğitim-öğretim vermeyi planlamaktayız.


Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler

Okul Künyesi

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

 

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi

İli: KOCAELİ

İlçesi: KARAMÜRSEL

Adres:

KAYACIK MAH. AMİRAL CAD. NO 415 KARAMÜRSEL/KOCAELİ

Coğrafi Konum

https://goo.gl/maps/mEajCjbnmGk

Telefon Numarası:

0 262 452 92 93

Faks Numarası:

Yok

e- Posta Adresi:

info@karamurselbirey.com

Web sayfası adresi:

www.karamurselbirey.com

Kurum Kodu:

99983679

Öğretim Şekli:

Tam gün

Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 17/09/2018

Toplam Çalışan Sayısı

23

Öğrenci Sayısı:

Kız

44

Öğretmen Sayısı

Kadın

14

Erkek

47

Erkek

5

Toplam

91

Toplam

19

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

15

Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı

15

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

5

Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı

0

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı

8500

Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi

7 ay

 

 

Çalışan Bilgileri

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Çalışan Bilgileri Tablosu

Unvan*

Erkek

Kadın

Toplam

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı

1

1

2

Sınıf Öğretmeni

2

4

6

Branş Öğretmeni

5

14

19

Rehber Öğretmen

1

0

1

İdari Personel

1

1

2

Yardımcı Personel

0

1

1

Güvenlik Personeli

1

0

1

Toplam Çalışan Sayıları

7

16

23

 

 

Okulumuz Bina ve Alanları

       Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

 

 

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

Okul Bölümleri

Özel Alanlar

Var

Yok

Okul Kat Sayısı

2

Çok Amaçlı Salon

 

X

Derslik Sayısı

6

Çok Amaçlı Saha

X

 

Derslik Alanları (m2)

28

Kütüphane

X

 

Kullanılan Derslik Sayısı

6

Fen Laboratuvarı

X

 

Şube Sayısı

6

Bilgisayar Laboratuvarı

X

 

İdari Odaların Alanı (m2)

28

İş Atölyesi

 

X

Öğretmenler Odası (m2)

28

Beceri Atölyesi

 

X

Okul Oturum Alanı (m2)

700

Pansiyon

 

X

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2)

1556

 

 

 

Okul Kapalı Alan (m2)

1500

 

 

 

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2)

110

 

 

 

Kantin (m2)

108

 

 

 

Tuvalet Sayısı

6

 

 

 

Diğer (………….)

 

 

 

 

 

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

       Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

 

SINIFI

Kız

Erkek

Toplam

9-A

9

6

15

10-A

9

10

19

11-A

2

5

7

11-B

7

6

13

12-A

6

14

20

12-B

11

6

18

*Sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır eklenebilir.

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir.

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Akıllı Tahta Sayısı

0

TV Sayısı

0

Masaüstü Bilgisayar Sayısı

3

Yazıcı Sayısı

2

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı

2

Fotokopi Makinası Sayısı

1

Projeksiyon Sayısı

1

İnternet Bağlantı Hızı

9.4 Mbps

 

Gelir ve Gider Bilgisi

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.

 

Yıllar

Gelir Miktarı

Gider Miktarı

2016

-

-

2017

-

-

 
 

PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır.

 

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir:

 

Öğrenci Anketi Sonuçları:

Sıra No

MADDELER

KATILMA DERECESİ

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılıyorum

Katılmıyorum

1

Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim.

31

19

2

3

 

2

Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabiliyorum.

20

18

9

 

6

3

Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum.

34

14

3

2

 

4

Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır.

12

12

15

5

12

5

Okulda kendimi güvende hissediyorum.

23

14

6

4

7

6

Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır.

9

12

17

5

10

7

Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

23

15

7

7

2

8

Derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanılmaktadır.

22

18

6

5

4

9

Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.

25

15

5

5

4

10

Okulun içi ve dışı temizdir.

14

17

9

7

5

11

Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.

6

2

9

10

25

12

Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir.

10

20

13

7

3

13

Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

9

13

12

7

13

 

 1. Öğrenciler öğretmenleriyle ihtiyaç duyduğunda rahatlıkla görüşebilir.
 2. Öğrenciler okul müdürü ile ihtiyaç duyduğunda rahatlıkla konuşabilir.
 3. Öğrenciler okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabilir.
 4. Öğrencilerin okula ilettikleri öneri ve istekler dikkate alınır.
 5. Öğrenciler okulda kendilerini güvende hisseder.
 6. Öğrenciler okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda kendi görüşlerinin alındığı konusunda kararsız.
 7. Öğrenciler öğretmenlerin yeniliğe açık olarak dersleri işlediklerini ve işlenişinde çeşitli yöntemler kullandıklarını ifade ediyor.
 8. Öğrenciler derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanıldığını ifade ediyor.
 9. Öğrenciler teneffüslerde ihtiyaçlarını giderebiliyor.
 10. Öğrenciler okulun içi ve dışı temizdir.
 11. Öğrenciler okulun binası ve diğer fiziki mekânların yetersiz olduğunu ifade ediyor.
 12. Öğrenciler okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenli olduğunu ifade ediyor.
 13. Öğrenciler okulda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyet düzenlendiğini ifade ediyor.
     

Öğretmen Anketi Sonuçları:

Sıra No

MADDELER

KATILMA DERECESİ

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılıyorum

Katılmıyorum

1

Okulumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır.

2

9

 

 

 

2

Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir.

3

8

 

 

 

3

Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır.

1

9

1

 

 

4

Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm.

1

4

5

1

 

5

Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır.

7

3

 

1

 

6

Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

 

2

4

5

 

7

Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

4

6

1

 

 

8

Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.

2

6

3

 

 

9

Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır.

9

2

 

 

 

10

Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.

8

3

 

 

 

11

Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.

9

2

 

 

 

12

Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.

5

6

 

 

 

13

Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim.

9

2

 

 

 

 

 1. Öğretmenler okulda alınan kararlara, çalışanların katıldıklarını ifade ediyor.
 2. Öğretmenler kurumdaki tüm duyuruların çalışanlara zamanında iletildiğini ifade ediyor.
 3. Öğretmenler her türlü ödüllendirmede adil, tarafsız ve objektiflik olunduğunu ifade ediyor.
 4. Öğretmenler kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görüyor.
 5. Öğretmenler çalıştığı okulun kendilerini geliştirme imkânı tanındığını ifade ediyor.
 6. Öğretmenler okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahip olduğu konusunda kararsız.
 7. Öğretmenler okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlendiğini ifade ediyor.
 8. Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.
 9. Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır.
 10. Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.
 11. Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.
 12. Okulda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.
 13. Öğretmenler alanına ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncelleyebilir.

 

 

 

 

 

 

Veli Anketi Sonuçları:

Sıra No

MADDELER

KATILMA DERECESİ

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılıyorum

Katılmıyorum

1

İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.

9

4

 

 

 

2

Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.

12

1

 

 

 

3

Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum.

7

5

 

1

 

4

Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor.

6

3

2

 

2

5

Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

9

4

 

 

 

6

Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.

5

2

3

 

2

7

Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.

6

3

2

1

1

8

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum.

10

3

 

 

 

9

Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum.

11

 

2

 

 

10

Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

4

1

3

3

2

11

Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.

6

 

3

 

3

12

Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.

4

2

 

4

2

13

Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

6

4

 

3

 

 

 1. Veliler ihtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebilir.
 2. Veliler kendilerini ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyor.
 3. Veliler öğrencileriyle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyor.
 4. Veliler okula ilettikleri istek ve şikâyetlerin dikkate alındığını ifade ediyor.
 5. Veliler öğretmenlerin yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.
 6. Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 7. Okulda velileri ilgilendiren kararlarda görüşlerinin alındığını ifade ediyor.
 8. Veliler E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyor.
 9. Veliler çocuğunun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyor.
 10. Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahip olduğunu düşünüyor.
 11. Veliler okul her zaman temiz ve bakımlı olduğunu ifade ediyor.
 12. Veliler okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterli olduğu konusunda kararsız.
 13. Veliler okulda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlendiğini ifade ediyor.
  GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit)

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.

İçsel Faktörler

 

Güçlü Yönler

Öğrenciler

Sınıf mevcutlarımızın eğitim öğretime elverişli olması, öğrencilerin okul idaresi ve öğretmenleriyle diyalog sağlama konusunda uygun bir ortamın oluşması, devamsızlık sorununun olmaması, disiplinsizlik sorunlarının olması, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle genel gelişimlerinin desteklenmiş olması

Çalışanlar

Öğretmenlerin kendilerini okulun değerli bir üyesi olarak görüp, gelişimleri için okulumuzun kendilerine imkân tanıması, okul idaresi ile öğretmenler arasındaki işbirliği, yeniliklere açık, genç ve dinamik bir kadronun oluşması, çalışan sayısının yeterli olması

Veliler

Veli ile okul idaresi arasında diyalog ve işbirliğinin güçlü olması,

Bina ve Yerleşke

Okulun 2 katlı olup, okul bahçesi ve teneffüsler için yeterli alanların bulunması ancak ilk yılımız olması sebebi ile sahalarımızda eksikliklerin olması

Donanım

Öğretmenlerin teknolojik birikimlerinin yeterli olması

Bütçe

Kaynak yeterliliğinin olması

Yönetim Süreçleri

Öğretmenler kurulu ve toplantılarda alınan kararların herkes tarafından benimsenip, uygulanması

İletişim Süreçleri

Çalışanlarla iletişim kanallarının açık olması

  

Zayıf Yönler

Öğrenciler

İlk yıl olması sebebi ile öğrenci sayısının az olması

Çalışanlar

Teknik donanım ve kişisel gelişim konusunda geliştirilmesi

Veliler

Veli beklentilerinin öğrenci durumları ile örtüşmemesi, öğrencilerinin akademik olarak başarılarının daha yüksek istemeleri sebebi ile stres oluşturmaları

Bina ve Yerleşke

Fiziki alt yapının hedeflediğimiz şartlarda olmaması

Donanım

Teknolojik yönden gelişime ihtiyaç var

Bütçe

Okulun teknolojik ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak boyutta olmaması

Dışsal Faktörler

Fırsatlar

Politik

Yerel yönetimin eğitime destek vermesi

Ekonomik

Ekonomik sıkıntı yaşanamayacak sayıda öğrenci sayısına ulaşılması

Sosyolojik

Bölge halkının özel okul isteğinin olması

Teknolojik

Teknolojinin eğitime katkısına olan inanç

Mevzuat-Yasal

Eğitimin geliştirilmesi yönünde kararlar alınması, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde olunması

Ekolojik

Yeşillikler içinde olması sebebi ile öğrencilerin temiz hava ve doğal bir ortamda bulunması

 

Tehditler

Ekonomik

Velilerin ekonomik yetersizliği

Sosyolojik

Aile bağlarının zayıflaması, ailelerin parçalanmasının öğrencilere verdiği zararlar

Teknolojik

Teknolojiyi kullanma konusunda bilinçsizlik sebebi ile veli ve öğrenci iletişiminin zayıflaması, internet ve oyun bağımlılıklarının öğrencilere verdiği zararlar, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelimin azalması

Mevzuat-Yasal

Eğitim programlarının içeriklerinin ve sistemle ilgili çok sık yapılan değişiklikler

Ekolojik

Ekolojik dengenin bozulması

 

 Gelişim ve Sorun Alanları

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir.

 

Eğitime Erişim

Eğitimde Kalite

Kurumsal Kapasite

Okullaşma Oranı

Akademik Başarı

Kurumsal İletişim

Okula Devam/ Devamsızlık

Sosyal, Kültürel ve Fiziksel Gelişim

Kurumsal Yönetim

Okula Uyum, Oryantasyon

Sınıf Tekrarı

Bina ve Yerleşke

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler

İstihdam Edilebilirlik ve Yönlendirme

Donanım

Yabancı Öğrenciler

Öğretim Yöntemleri

Temizlik, Hijyen

Hayatboyu Öğrenme

Ders araç gereçleri

İş Güvenliği, Okul Güvenliği

   

Taşıma ve servis

 

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gelişim ve Sorun Alanlarımız

 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

1

Okul fiziki şartlarının iyileştirilmesi

2

Kültürel faaliyetlerin daha da arttırılması

3

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik gelişim

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

1

Ders araç gereçleri ile materyal kullanımını geliştirme

2

Akademik başarıyı arttırmaya yönelik ek çalışmaların geliştirilmesi

3

Veli okul iletişimini arttırma

4

Öğrenci merkezli yaklaşım geliştirme

5

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleme ve teşvik etme

6

Kişisel gelişimin önemini kavrama ve toplumsal alanlarda öğrencilerimizin kendilerine yer edinmede tecrübeler elde etmesini sağlama

7

Bilimsel gelişimi önemseme

8

Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi geliştirme

9

Kişisel çıkarlardan çok toplumsal çıkarları önemseyen bireyler yetiştirmek

 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE

1

İş güvenliği ile ilgili alınan hizmetlerin devamlılığının sağlanması

2

Okul güvenliğinin arttırılması

3

Veli bilgilendirmelerinin düzenli yapılmasının devamlılığının sağlanması

4

Kurumsal iletişimi arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması

5

Öğretmen gelişimi için eğitimlerin yapılması

6

 Servis araçlarının ihtiyaçlara cevap verir koşullarda olmasını sağlamak

 

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

MİSYONUMUZ:

Okulumuz öğrencilerini;  ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,  haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,  millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını,  kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

·     Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş,

·     Bireysel farklılıkların önemsendiği bir ortamda,

Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak,

·     Üretken,

·     Yaratıcı,

·     Sorumluluk sahibi,

Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri;

·     En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş,

·     Teknoloji destekli,

·     Yabancı dil ağırlıklı ve

·     Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ:

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;

·       Yaratıcı,

·       Dünyaya uyumlu,

·       Sorunlara çözüm getiren,

·       Girişken,

·       Yurtsever,

·       Yüksek donanımlı,

·       Üretken,

·       Ahlaklı,

·       Dinamik,

·       Öğrenmeyi seven,

Bireylerinin yetiştirildiği, bölgemizin ve ülkemizin önde gelen okulları arasında olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1)    Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.

2)    İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.

3)    Barıştan yana olmak.

4)    Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.

5)    Gerçekçi olmak.

6)    Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.

7)    Girişimci olmak.

8)    Çok yönlü olmak.

9)    Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.

10) Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.

11) Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.

 

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve oryantasyon, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin eğitime erişimi ve hayatboyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı temadır.

Stratejik Amaç 1:

İlçemizde özel okul tercihinde bulunan öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, yabancı dil ve toplumsal alanlarda gelişimini

sağlama amacındayız. Bireysel gelişimlerin toplumsal gelişime katkılarının öneminin farkında olan nesiller yetiştirmek.

 

Stratejik Hedef 1.1.  Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunları da giderilecektir. Öğrencilerimizin okullarını seven ve mutlu zamanlar geçirdikleri alan olarak görmeleri sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

PG.1.1.a

Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt yaptıranların oranı%)

%50

%60

%70

%80

%90

%100

 

PG.1.1.b

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)

-

-

-

-

-

-

 

PG.1.1.c.

Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon eğitimine katılanların oranı (%)

%80

%100

%100

%100

%100

%100

 

PG.1.1.d.

Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı %)

0

0

0

0

0

0

 

PG.1.1.e.

Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan yabancı öğrenci oranı (%)

0

0

0

0

0

0

 

PG.1.1.f.

Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1)

1

1

1

1

1

1

 

PG.1.1.g.

Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara devam oranı (%) (halk eğitim)

-

-

-

-

-

-

 

PG.1.1.h.

Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara katılan kişi sayısı (sayı) (halkeğitim)

-

-

-

-

-

-

 

 

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

1.1.1.

Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması yapılacaktır.

Okul Stratejik Plan Ekibi

01 Eylül-20 Eylül

1.1.2

Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için çalışmalar yapılacaktır.

Merve Cengiz

Müdür Yardımcısı

01 Eylül-20 Eylül

1.1.3

Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık  toplantı ve görüşmeler yapılacaktır.

Rehberlik Servisi

Her ayın son haftası

1.1.4

Okul öğretmenlerine yönelik eğitimlerin planlanması ve uygulama takviminin belirlenmesi

Merve Cengiz

Müdür Yardımcısı

Mayıs 2019

 


 

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler yer almaktadır.

 

Stratejik Amaç 2:

Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimde kalite artırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.1.  Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır.

İlk yılımız olması sebebi ile öğrencilerimizin akademik, sosyal kültürel alanlardaki başarılarına dair elimizde herhangi bir veri bulunmamaktadır.

 

 

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

PG.1.1.a

Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı (%)

%85

%100

%100

%100

%100

%100

 

PG.1.1.b

Öğrenci başına okunan kitap sayısı (4 aylık)

6

8

9

10

11

12

 

PG.1.1.c.

Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı (%)

0

0

0

0

0

0

 

 

Eylemler

 

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

1.1.1.

Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik eylem planları oluşturmak

Okul İdaresi

Eylül ayı başı

1.1.2

Öğrencilerin aktif olarak kitap okumalarını sağlamak

Okul İdaresi

Sene içerisinde

1.1.3

Kültürel-sanatsal-sportif branşlarda öğrenci sayısını arttırarak tüm öğrencileri sürece dahil etmek

Okul İdaresi

Sene içerisinde

1.1.4

Değerler eğitimine özel önem vererek sürece katkıda bulunmak

Okul İdaresi

Sene içerisinde

1.1.5

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendirmek

Okul İdaresi

Sene içerisinde


Stratejik Hedef 2.2.  Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime veya istihdama hazır hale getiren daha kaliteli bir kurum yapısına geçilecektir.

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

(4 aylık süreçte yapılan çalışmalar)

2019

2020

2021

2022

2023

 

PG.1.1.a

Üst öğrenimi tanıtıcı ve motivasyon arttırıcı gezi sayıları (adet)(yıllık)

1

4

4

4

4

4

 

PG.1.1.b

Bireysel görüşülen öğrenci sayısının genel öğrenciye oranı %

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 

PG.1.1.c.

Kariyer günleri

0

8

10

10

10

10

 

PG.1.1.d.

Veli rehberlik hizmetlerinin sağlanması%

%95

%100

%100

%100

%100

%100

 

PG.1.1.e.

Akademik başarıya yönelik ek çalışmalara katılım oranı %

%70

%80

%85

%90

%95

%100

 

PG.1.1.e.

Sınav kaygısına yönelik konferans ve eğitimlerin yapılması (adet)

2

4

4

4

4

4

 

 

 

 

 

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

1.1.1.

Öğrencilere isteği doğrultusunda ek çalışma programı oluşturmak

Okul idaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

1.1.2

Veli ve öğrencilere üst öğrenimi tanıtıcı rehberlik sunmak

Okul idaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

1.1.3

Her türden okulların tanıtımını sağlayıcı geziler düzenlemek

Okul idaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

1.1.4

Daha önce okulumuz öğrencisi iken bir üst öğrenime geçenleri mevcut öğrencilerimizle buluşturmak.

Okul idaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

1.1.5

Bireysel görüşülen öğrenci sayısını arttıran çalışmalar yapmak

Okul idaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

1.1.6

Kariyer günleri planlama

Okul idaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

 

 

 

 

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

Stratejik Amaç 3:

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

Stratejik Hedef 3.1. 

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

PG.3.1.a

Fiziki şartları iyileştirme, saha ve oyun alanlarını oluşturma

%70

%100

%100

%100

%100

%100

 

PG.3.2.b

Okul Teknolojisinin geliştirilmesi

%50

%100

%100

%100

%100

%100

 

PG.3.3.c.

Okul Güvenliğinin arttırılması

%80

%100

%100

%100

%100

%100

 

PG.3.3.d.

Kurumsal iletişimi geliştirmeye yönelik toplantı ve iletişim kanalları oluşturma

%85

%100

%100

%100

%100

%100

 

PG.3.3.e.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

 

3

10

10

10

10

10

 

PG.3.3.f..

Okulumuz hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranı (%)

%95

%100

%100

%100

%100

%100

 

 

 

 

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

1.1.1.

Fiziki şartları iyileştirme, saha ve oyun alanlarını oluşturma

Okul İdaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

1.1.2

Okul Teknolojisinin geliştirilmesi

Okul İdaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

1.1.3

Okul Güvenliğinin arttırılması

Okul İdaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

1.1.4

Kurumsal iletişimi geliştirmeye yönelik toplantı ve iletişim kanalları oluşturma

Okul İdaresi

Eğitim öğretim yılı içerisinde

 


V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu

Kaynak Tablosu

2019

2020

2021

2022

2023

Toplam

Genel Bütçe

0

0

0

0

0

0

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı

0

0

0

0

0

0

Diğer (Okul Aile Birlikleri)

0

0

0

0

0

0

TOPLAM

0

0

0

0

0

0

 

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir.

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır.

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.                                                                                             T.C

KARAMÜRSEL KAYMAKAMLIĞI

                                                            ÖZEL KARAMÜRSEL BİREY ORTAOKULU  MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

2019-2023 STRATEJİK PLANI

 


 


 

* Sunuş

Günümüzde eğitim anlayışı, çağın hızla değişen teknolojisiyle birlikte yeni bir boyut kazandı ve dinamizm, yaratıcılık, araştırma, üretkenlik ön plana çıktı. Öğrenci odaklı eğitim anlayışları, onun isteklerini, beklentilerini, hedeflerini, bireysel özelliklerini merkeze alan yöntemler tercih ediliyor. Liderlik anlayışı, ekip çalışmasına dayalı başarılar ve mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendiren yaklaşımlar benimseniyor. Değişimin gerektirdiği yeni yapılanmaları okul programlarımıza katmak amacıyla okulumuzda oluşturduğumuz stratejik çalışma planı doğrultusunda çalışmalar etkinlikler, projeler belirleyerek çalışanları “Biz” duygusu altında birleştirdik. Önce ekipler oluşturduk, okulumuzun fiziksel koşulları, avantajları ve dezavantajlarını belirledik ve bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek hedefler saptadık. Böylece okulumuzun sürekli iyileştirme yoluyla başarısını artıracak yeni açılımlar, hedefler belirlemiş olduk. Bu çalışmamızla öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştireceğine, verimliliğini artıracağına dolayısıyla okul başarısını artıracağına inanıyor ve OGYE Ekibi olarak Özel Karamürsel Birey Ortaokulu 2019-2023 Okul Stratejik Planının yararlı olmasını diliyoruz.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi ’ne, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Muhsine HIŞIR

                                                                                                                                                                                    Okul Müdürü

İçindekiler

* Sunuş. 3

İçindekiler. 4

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 6

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 7

Okulun Kısa Tanıtımı *. 7

PAYDAŞ ANALİZİ 13

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi *. 20

Gelişim ve Sorun Alanları 22

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER. 25

VİZYONUMUZ *. 26

TEMEL DEĞERLERİMİZ *. 27

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER. 29

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM.. 29

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 32

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE. 36

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME. 39

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME. 39

EKLER: 40

   


BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

 

Üst Kurul Bilgileri

Ekip Bilgileri

Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

Muhsine Hışır

Okul Müdürü

Çiğdem Biçer

Müdür Yardımcısı

Pelin Kılıç

Sınıf Öğretmeni

Pınar Çelebioğlu

Okul Aile Birliği

 


BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

 

Okulun Kısa Tanıtımı

Karamürsel ilçemizde birçok öğrencinin ilçe dışında özel okul ihtiyacı sebebiyle servislerle gidip gelmesi, velilerin ise özel okul hizmeti almak için çocuklarının kilometrelerce yol kat etmesini istemediklerini gözlemledik ve ilçemizin özel okul ihtiyacını giderme kararı aldık. Okulumuzun temelleri 2018 Nisan ayında atılmıştır. 4 derslikli, 1 laboratuvar, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 görsel sanatlar ve müzik dersliği ile yemekhane ve kantin hizmetlerini alabilecekleri bir okul alanı oluşturuldu. Okul binamız 2 katlıdır. 1. Kat ortaokul öğrencilerine aittir. 2. Katta da Anadolu Lisesi öğrencilerimiz eğitim almaktadır.

Özel Karamürsel Birey Ortaokulu Eğitim-öğretime 17 Eylül 2018 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Bireysel eğitim anlayışıyla her öğrenciye ulaşma hedefiyle başladığımız derslerimize, birebir takip, öğrenci-öğretmen iletişimi, veli-okul iletişimi sağlanarak güzel bir okul iklimi oluşturulmuştur.

Okulumuz akademik, yabancı dil, sosyal, kültürel ve sportif her alanda öğrencilerimizin gelişimini sağlama hedefiyle eğitim ve öğretim hizmeti vermekteyiz.

Bilgi 5 Harfi’dir 4’ü ilgidir ilkesi ile başladığımız eğitim hayatımızda ülkemize faydalı birçok öğrenci kazandırmak hedefindeyiz. Mevcut şartların geliştirilip Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik de eğitim-öğretim vermeyi planlamaktayız Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler

Okul Künyesi

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

 

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi

İli:    KOCAELİ

İlçesi:   KARAMÜRSEL

Adres:

Kayacık Mah. Amiral Cad. No:415 Karamürsel/Kocaeli

Coğrafi Konum (link)

https://goo. gl/maps/mEajCjbnmGk… 

Telefon Numarası:

…0 262 452 92 93

Faks Numarası:

Yok

e- Posta Adresi:

…info.karamurselbirey.com 

Web sayfası adresi:

…www.karamurselbirey.com

Kurum Kodu:

99983677

Öğretim Şekli:

Tam Gün           (Tam Gün/İkili Eğitim)

Okulun Hizmete Giriş Tarihi:   17.09.2018

Toplam Çalışan (Sayısı)

18

Öğrenci Sayısı:

Kız

18

Öğretmen Sayısı

Kadın

11

Erkek

32

Erkek

3

Toplam

50

Toplam

14

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

:12

Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı

:12

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

:3

Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı

0

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider (Miktarı)

8500

Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi

9 ay

 

 

 

Çalışan Bilgileri

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Çalışan Bilgileri Tablosu

Unvan*

Erkek

Kadın

Toplam

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı

0

2

2

Sınıf Öğretmeni

1

3

4

Branş Öğretmeni

3

11

14

Rehber Öğretmen

0

0

0

İdari Personel

0

1

1

Yardımcı Personel

0

1

1

Güvenlik Personeli

0

0

0

Toplam Çalışan Sayıları

4

18

18

 

 

Okulumuz Bina ve Alanları

       Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

 

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

Okul Bölümleri

Özel Alanlar

Var

Yok

Okul Kat Sayısı

2

Çok Amaçlı Salon

 

x

Derslik Sayısı

7

Çok Amaçlı Saha

x

 

Derslik Alanları (m2)

28

Kütüphane

x

 

Kullanılan Derslik Sayısı

7

Fen Laboratuvarı

x

 

Şube Sayısı

4

Bilgisayar Laboratuvarı

x

 

İdari Odaların Alanı (m2)

15

İş Atölyesi

 

x

Öğretmenler Odası (m2)

28

Beceri Atölyesi

 

x

Okul Oturum Alanı (m2)

700

Pansiyon

 

x

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2)

1556

 

 

 

Okul Kapalı Alan (m2)

1500

 

 

 

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2)

110

 

 

 

Kantin (m2)

108

 

 

 

Tuvalet Sayısı

9

 

 

 

Diğer (………….)

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

 

 

SINIFI

Kız

Erkek

Toplam

5/A

6

6

12

6/A

8

8

16

7/A

3

10

13

8/A

1

8

9

*Sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır eklenebilir.

 

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir.

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Akıllı Tahta Sayısı

0

TV Sayısı

0

Masaüstü Bilgisayar Sayısı

3

Yazıcı Sayısı

2

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı

2

Fotokopi Makinası Sayısı

1

Projeksiyon Sayısı

1

İnternet Bağlantı Hızı

9.4 Mbps

 

Gelir ve Gider Bilgisi

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.

 

Yıllar

Gelir Miktarı

Gider Miktarı

2016

-

-

2017

-

-

 
 

PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır.

 

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir.

 

 

Öğrenci Anket Sonuçları:

Sıra No

MADDELER

KATILMA DERECESİ

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılıyorum

Katılmıyorum

1

Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim.

17

1

2

1

 

2

Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabiliyorum.

13

2

2

1

3

3

Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum.

13

3

2

1

 

4

Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır.

4

3

2

3

8

5

Okulda kendimi güvende hissediyorum.

12

8

 

1

 

6

Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır.

12

1

2

2

4

7

Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

17

2

1

1

1

8

Derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanılmaktadır.

15

2

2

 

2

9

Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.

13

7

1

 

1

10

Okulun içi ve dışı temizdir.

8

5

2

2

5

11

Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.

8

2

4

2

6

12

Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir.

8

4

 

3

7

13

Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

8

6

1

2

5

                   

 

 1. Öğrenciler öğretmenleriyle ihtiyaç duyduğunda rahatlıkla görüşebilir.
 2. Öğrenciler okul müdürü ile ihtiyaç duyduğunda rahatlıkla konuşabilir.
 3. Öğrenciler okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabilir.
 4. Öğrencilerin okula ilettikleri öneri ve istekler dikkate alınır.
 5. Öğrenciler okulda kendilerini güvende hisseder.
 6. Öğrenciler okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda kendi görüşlerinin alındığı konusunda kararsız.
 7. Öğrenciler öğretmenlerin yeniliğe açık olarak dersleri işlediklerini ve işlenişinde çeşitli yöntemler kullandıklarını ifade ediyor.
 8. Öğrenciler derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanıldığını ifade ediyor.
 9. Öğrenciler teneffüslerde ihtiyaçlarını giderebiliyor.
 10. Öğrenciler okulun içi ve dışı temizdir.
 11. Öğrenciler okulun binası ve diğer fiziki mekânların yetersiz olduğunu ifade ediyor.
 12. Öğrenciler okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenli olduğunu ifade ediyor.

      13.Öğrenciler okulda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyet düzenlendiğini ifade ediyor

 

 

Öğretmen Anketi Sonuçları:

Sıra No

MADDELER

KATILMA DERECESİ

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılıyorum

Katılmıyorum

1

Okulumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır.

2

9

     

2

Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir.

3

8

     

3

Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır.

1

9

1

   

4

Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm.

1

4

5

1

 

5

Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır.

7

3

 

1

 

6

Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

 

2

4

5

 

7

Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

4

6

1

   

8

Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.

2

6

3

   

9

Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır.

9

2

     

10

Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.

8

3

     

11

Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.

9

2

     

12

Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.

5

6

     

13

Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim.

9

2

     

 

 

      1- Öğretmenler okulda alınan kararlara, çalışanların katıldıklarını ifade ediyor.

      2-Öğretmenler kurumdaki tüm duyuruların çalışanlara zamanında iletildiğini ifade ediyor

3-Öğretmenler her türlü ödüllendirmede adil, tarafsız ve objektiflik olunduğunu ifade ediyor.

4-Öğretmenler kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görüyor.

5-Öğretmenler çalıştığı okulun kendilerini geliştirme imkânı tanındığını ifade ediyor.

6-Öğretmenler okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahip olduğu konusunda kararsız.

7-Öğretmenler okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlendiğini ifade ediyor.

8-Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.

9-Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır.

10-Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.

11-Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.

12-Okulda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.

13-Öğretmenler alanına ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncelleyebilir.

 

 

Veli Anketi Sonuçları:

Sıra No

MADDELER

KATILMA DERECESİ

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kısmen Katılıyorum

Katılmıyorum

1

İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.

7

1

     

2

Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.

6

2

     

3

Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum.

7

 

1

   

4

Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor.

6

1

 

1

 

5

Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

6

2

     

6

Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.

4

1

2

 

1

7

Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.

5

1

1

1

 

8

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum.

8

       

9

Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum.

8

       

10

Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

2

3

1

2

 

11

Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.

5

2

1

   

12

Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.

4

4

     

13

Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

6

2

     
 

 

 1. Veliler ihtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebilir.
 2. Veliler kendilerini ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyor.
 3. Veliler öğrencileriyle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyor.
 4. Veliler okula ilettikleri istek ve şikâyetlerin dikkate alındığını ifade ediyor.
 5. Veliler öğretmenlerin yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.
 6. Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 7. Okulda velileri ilgilendiren kararlarda görüşlerinin alındığını ifade ediyor.
 8. Veliler E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyor.
 9. Veliler çocuğunun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyor.
 10. Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahip olduğunu düşünüyor.
 11. Veliler okul her zaman temiz ve bakımlı olduğunu ifade ediyor.
 12. Veliler okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterli olduğu konusunda kararsız.
 13. Veliler okulda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlendiğini ifade ediyor.

 

 


GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.

İçsel Faktörler

 

Güçlü Yönler

Öğrenciler

Sınıf mevcutlarının eğitim-öğretime elverişli olması, Öğrencilerin okula devamının sağlanması, Disiplinsizlik ve karmaşa bulunmaması,

Çalışanlar

Teknolojik alt yapıdan öğretmenlerin yararlanma düzeylerinin yüksek olması. Genç ve dinamik bir eğitim çalışanlarının bulunması.

Veliler

Veliler ile işbirliğinin yapılması

Bina ve Yerleşke

Sınıfların öğrenciler için kullanışlı olması, açık alan oranının yeterli olması

Donanım

Teknolojik donanım ve öğretmenlerin teknolojik birikimlerinin yeterli olması.

Bütçe

Kaynak çeşitliliğinin bulunması

Yönetim Süreçleri

Öğretmenler kurulunda alınan kararların herkes tarafından benimsenip uygulanabilmesi,

İletişim Süreçleri

Çalışanlarla ikili iletişim kanallarının açık olması.

 

Zayıf Yönler

Öğrenciler

İlk yıl olması sebebi ile öğrenci sayısının az olması

Çalışanlar

Teknik donanım ve kişisel gelişim konusunda geliştirilmesi

Veliler

Veli beklentilerinin öğrenci durumları ile örtüşmemesi

Bina ve Yerleşke

Fiziki alt yapının istenilen boyutta olmaması

Donanım

İlk yıl olması sebebi ile materyal eksikliği

 

Dışsal Faktörler

 

Fırsatlar

Politik

Yerel Yönetimin eğitim hizmetlerine yönelik duyarlılığı,

Ekonomik

İlçe de yeni bir kurumun istihdam sağlaması

Sosyolojik

Öğrencileri tehdit eden kötü unsurların olmaması, Veli öğretmen ilişkilerinin güçlü olması, Okul çevresinin gürültülü olmaması,

Teknolojik

Teknolojinin eğitim için faydalı olacağı inanç.

Mevzuat-Yasal

Okulumuz, Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergiler

Ekolojik

Konum itibariyle, kentleşmenin getirdiği, trafik, gürültü, sosyal karmaşa gibi olumsuzluklardan göreli olarak daha az etkilenmesi.

  

 

 

Tehditler

Ekonomik

Sosyal kesimler arasındaki ekonomik ve kültürel kopukluklar

Sosyolojik

Ailevi sorunlardan etkilenen öğrencilerin etkisi

Teknolojik

Toplumda, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler.</