8-9-10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirdiğimiz bursluluk sınavlarımız 29 şubat  tarihinde yüksek katılım oranıyla gerçekleştirildi.